Vinci, Brezilya'da Yedi Havalimanının İşletmesini Kazandı
Vinci, Brezilya'da Yedi Havalimanının İşletmesini Kazandı

Fransız havalimanı işletmecisi Vinci Airports, Brezilya’da yedi havalimanının birden işletmesini yapmaya hak kazandı.

Vinci, bu ayın başında tamamlanan ihale sürecine göre, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Bao Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga ve Téfé havalimanlarının işletme hakkını, 30 yıl gibi son derece uzun bir süreliğine devralacak.

2019 yılında yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet veren bu havalimanlarına özellikle Amazon bölgesine hitap ediyor.

Terminal ve pistlerin modernizasyonunun yanı sıra sıfır emisyon salınımı, güneş enerjisi çiftliklerinin kurulması, bio-çeşitlilik laboratuvarlarının kurulması gibi çevre odaklı bir çok konu, Vinci’nin sorumlulukları arasında yer alıyor.

Havayolu 101

Havacılık haberleri. Havayolları, havalimanları, uçaklar, uluslararası rekabet…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store