İçinden Yol Geçen Havalimanı
İçinden Yol Geçen Havalimanı

Dünyanın en sıra dışı havalimanlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki Cebelitarık Havalimanı’dır.

(IATA: GIB, ICAO: LXGB)

İçinden yol geçen havalimanı olarak da bilinen bu şirin meydan, Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nun birleştiği yerde bulunuyor.

İspanya topraklarında gibi görünse de 33.000 kişinin yaşadığı Cebelitarık aslında, İngiltere’ye bağlı bir yer.

Bu yüzden Cebelitarık Havalimanı, İngiltere’nin yönetimi altında.

Havayolu 101

Havacılık haberleri. Havayolları, havalimanları, uçaklar, uluslararası rekabet…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store