Katar, Onaylı Aşılardan Yaptıranları Karantinadan Muaf Tutacak

Katar, Onaylı Aşılardan Yaptıranları Karantinadan Muaf Tutacak

Covid-19 salgınının başlangıcından itibaren dile getirilen “aşı pasaportu” uygulaması sessiz sedasız bir biçimde gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor.

Katar, bu yönde adım atan ilk ülkelerden bir tanesi oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan bir duyuruya göre, ülke dışında aşı yaptırmış kişiler, Katar’a varışta girilmesi mecburi olan yedi günlük karantinadan muaf tutulacak.

Gelgelelim, bu ayrıcalıktan faydalanabilmek için, şu firmaların geliştirdiği aşılardan bir tanesini yaptırmış olmanız gerekiyor:

— Pfizer/BioNTech

— Moderna

— AstraZeneca

— Johnson & Johnson

Ayrıca ikinci doz aşıyı yaptırmanızın üzerinden de 14 gün geçmiş olması şart. (Johnson & Johnson aşısı tek doz uygulanıyor)

Katar’a gelen yolcunun, resmî kurumlarca onaylanmış bir aşı sertifikası ve aşı kartı ibraz etmesi isteniyor.

Söz konusu kartta, yolcunun adı, aşı tarihleri, aşının adı, aşının seri numarası ve aşıyı yapan yerin resmî mührü veya logosu olması gerekiyor.

Aşının yanı sıra, seyahatten en fazla 72 saat öncesinde bir Covid-19 testi yaptırılmış olması şartı da devam ediyor.

Qatar Airways’in konuyla ilgili olarak acentelerine bir bilgilendirme mesajı gönderdiği belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere Qatar Airways geçen hafta, yolcu ve uçuş ekibinin tamamı Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerle bir gösteri uçuşu yapmış ve bu bakımdan dünyada bir ilke imza atmıştı.

Tabii Katar’ın bu kararı ilginç sonuçları beraberinde getirebilir.

Mesela Türkiye’den, biri BioNTecH diğeri Sinovac aşısı yaptırmış iki kişinin birlikte Katar’a seyahat ettiğini düşünelim.

Bu kişilerden bir tanesi herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmadan ülkeye girebilirken, diğerinin bir otel veya evde yedi gün boyunca karantinada bulunması gerekecek.

Bakalım onaylı aşı listesi uygulaması, dünyanın diğer ülkelerine de yaygınlaşacak mı?

Havacılık haberleri. Havayolları, havalimanları, uçaklar, uluslararası rekabet…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store