THY, Boeing 737 MAX Siparişlerinde Önemli Değişiklikler Yaptı

THY, Boeing 737 MAX Siparişlerinde Önemli Değişiklikler Yaptı

Covid-19 krizi sebebiyle filo planlamasını değiştiren havayollarının arasına THY de katıldı.

THY, Boeing 737 MAX tipi uçakların siparişleriyle ilgili çok önemli değişiklikler yaptı.

Hatırlanacağı üzere THY toplamda 75 adet MAX siparişi vermişti.

2018–19 yıllarında bunların 12 tanesi teslim alınmıştı.

THY için üretilen 13 tane MAX, uçağa getirilen uçuş yasağı sonrasında Boeing’in fabrikasında beklemeye başlamıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 75 adetlik siparişin 10 tanesi kesin olarak iptal edildi.

Üretilmiş durumdaki 13 adet teslim alınacak fakat buna ilişkin planlama değiştirildi. Açıklamada ayrıntı bulunmuyor ama büyük ihtimalle bu uçakların gelişi ertelenecek.

Siparişin geri kalan 40 adetlik bölümüyse 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrildi.

Yani THY o tarihe kadar bu uçakları satın alıp almayacağına karar verme hakkına sahip.

İşler iyi giderse bu uçakların tamamı veya bir bölümü yeniden kesin siparişe çevrilecek.

Ama pazardaki toparlanma istenen düzeyde olmazsa, sipariş iptal edilecek.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store