Vinci, Brezilya’da Yedi Havalimanının İşletmesini Kazandı

Vinci, Brezilya'da Yedi Havalimanının İşletmesini Kazandı

Fransız havalimanı işletmecisi Vinci Airports, Brezilya’da yedi havalimanının birden işletmesini yapmaya hak kazandı.

Vinci, bu ayın başında tamamlanan ihale sürecine göre, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Bao Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga ve Téfé havalimanlarının işletme hakkını, 30 yıl gibi son derece uzun bir süreliğine devralacak.

2019 yılında yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet veren bu havalimanlarına özellikle Amazon bölgesine hitap ediyor.

Terminal ve pistlerin modernizasyonunun yanı sıra sıfır emisyon salınımı, güneş enerjisi çiftliklerinin kurulması, bio-çeşitlilik laboratuvarlarının kurulması gibi çevre odaklı bir çok konu, Vinci’nin sorumlulukları arasında yer alıyor.

Manaus Havalimanı
İhalenin odak noktası, Manaus Havalimanı.

Taşınan kargo hacmi bakımından Brezilya’nın üçüncü büyük havalimanı olan Manaus’un, Covid-19 salgını sonrasındaki toparlanma sürecinde Amazon bölgesi için kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Vinci böylece, Güney Amerika kıtasında dört ülkede, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika ve Şili, irili ufaklı toplam 16 farklı havalimanını işletir hale gelecek.

Vinci halihazırda 12 farklı ülkede 45 havalimanının işletmesini üstlenmiş durumda.

Brezilya’daki bu son ihaleyle birlikte bu sayı 52'ye yükselecek.

Öte yandan, Vinci’nin Covid-19 krizi öncesinde gözünü diktiği Aeroports de Paris ise son derece büyük bir lokma.

Bakalım bu dev şirketin iştahı, krizi rağmen devam edecek mi?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store